This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD Toàn phần 1 giấy phép

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Symantec
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
E163378
Hạng mục
Nếu bạn hoặc công ty của bạn đã lưu trữ những dữ liệu thông tin quan trọng, phải đảm bảo là bạn thường xuyên có bản sao dự phòng. Chỉ cần tưởng tượng việc bạn bị mất dữ liệu công việc trong một tuần hoặc tất cả dữ liệu khách hàng của bạn sẽ như thế này: không sớm thì muộn các ổ cứng và các phương tiện lưu trữ sẽ bị phá hủy. Lựa chọn một trong các ứng dụng từ mục này để giúp bạn làm bản sao dự phòng, và bạn sẽ hiếm khi phải nhòm ngó đến nó.
Phần mềm sao lưu/phục hồi
Icecat Product ID :
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by   Symantec: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 8775
Thống kê này được dựa trên 97136 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94642 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Apr 2019 04:46:09
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD Toàn phần 1 giấy phép:
This short summary of the Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD Toàn phần 1 giấy phép data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD, Toàn phần, 1 giấy phép, Tiếng Anh

Long summary description Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD Toàn phần 1 giấy phép:
This is an auto-generated long summary of Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD Toàn phần 1 giấy phép based on the first three specs of the first five spec groups.

Symantec VERITAS STORAGE EXEC.WIN.ENT ADM OPT.V5.3.E/J.FLL PCKG PRD. Số lượng giấy phép: 1 giấy phép, Loại giấy phép: Toàn phần. Bộ xử lý tối thiểu: Intel Pentium, Xeon, or compatible. Nền: PC. Các hệ thống vận hành tương thích: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giấy phép
Loại giấy phép
Toàn phần
Số lượng giấy phép *
1 giấy phép
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Bộ xử lý tối thiểu
Intel Pentium, Xeon, or compatible
Nền
Nền
PC
Phần mềm
Các hệ thống vận hành tương thích
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003
Ngôn ngữ
Phiên bản ngôn ngữ *
Tiếng Anh