Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Symantec
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
Backup Exec for Windows Small Business Server 10d
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
E130508
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created bySymantec: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 7480
Thống kê này được dựa trên 94413 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 92274 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Th04 2019 04:46:10
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d:
This short summary of the Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d, 350 MB, 256 MB, Intel Pentium, Xeon, - Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard - Microsoft Windows Small Business Server..., Tiếng Đức, 1 giấy phép

Long summary description Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d:
This is an auto-generated long summary of Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d based on the first three specs of the first five spec groups.

Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d. Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 350 MB, Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu: 256 MB, Bộ xử lý tối thiểu: Intel Pentium, Xeon. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Đức, Số lượng giấy phép: 1 giấy phép. Nền: PC, Các loại phương tiện được hỗ trợ: CD

Các yêu cầu dành cho hệ thống
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu
The minimum hard disk space required to store or run a computer program or operating system.
350 MB
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu
The lowest RAM (memory) required to run a computer program or operating system.
256 MB
Bộ xử lý tối thiểu
The lowest speed that the computer processor can run at, or the minimum amount of processing capacity that can be used, for the computer and particular program(s) to function.
Intel Pentium, Xeon
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Các hệ thống vận hành tương thích
Danh mục các hệ thống vận hành màn hình nền được thử nghiệm tương thích với sản phẩm này, bao gồm tên được đặt và phiên bản
- Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard - Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium - Microsoft Windows Small Business Server 2000 Client Support: - Microsoft Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0 Workstation, Windows ME, Windows 98
Giấy phép
Phiên bản ngôn ngữ
The version of the language used in software etc. for example English (ENG).
Tiếng Đức
Số lượng giấy phép
The number of software licenses, which are contracts which allow a business or individual to use a piece of software.
1 giấy phép
Tính năng
Nền
Mô tả nền kỹ thuật bao gồm bộ xử lý, bộ vi mạch, phần mềm nền và khả năng liên kết mạng hữu tuyến
PC
Khả năng tương thích Mac
Product can be used with Apple Mac software and/or hardware.
No
Các loại phương tiện được hỗ trợ
The types of media which can be used with this product.
CD
Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E130298 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E130288 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d
(show image)
E183668 Backup Exec for Windows Small Business Server 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
N180448 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E180608 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E180658 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E181218 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d
(show image)
E180728 Backup Exec for Windows Small Business Server 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d Symantec Backup Exec for Windows Servers 10d
(show image)
E180628 Backup Exec for Windows Servers 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d Symantec Backup Exec for Windows Small Business Server 10d
(show image)
E180708 Backup Exec for Windows Small Business Server 10d 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
X