This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Macromedia software

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Macromedia
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
software
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
FLW060I400
Icecat Product ID :
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by   Macromedia: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 10093
Thống kê này được dựa trên 97136 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94642 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 13 Sep 2018 10:23:52
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Macromedia software:
This short summary of the Macromedia software data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Macromedia software, PC, CD-ROM, Intel Pentium, Windows 98 SE/ME/NT 4.0/2000/XP, 85 MB, 64 MB

Long summary description Macromedia software:
This is an auto-generated long summary of Macromedia software based on the first three specs of the first five spec groups.

Macromedia software. Nền: PC, Các loại phương tiện được hỗ trợ: CD-ROM. Bộ xử lý tối thiểu: Intel Pentium, Các hệ thống vận hành tương thích: Windows 98 SE/ME/NT 4.0/2000/XP, Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 85 MB