Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Fujitsu
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
FSP:GM5S20000NLSRI
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byFujitsu: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 4451
Thống kê này được dựa trên 94132 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 92005 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Th04 2019 04:47:07
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response:
This short summary of the Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response, 5 năm

Long summary description Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response:
This is an auto-generated long summary of Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response based on the first three specs of the first five spec groups.

Fujitsu TopUp - PRIMECENTER Rack - 5 yrs next businessday onsite response. Số năm: 5 năm

Tính năng
Số năm
Period of time over which the product may be used.
5 năm
Bao phủ về địa lý
The number of areas covered.
Netherlands
Tính năng
Mức phục vụ
Warranty extension
Thuật ngữ và điều kiện
Next businessday onsite response
Bao gồm
Hardware, monitor, keyboard
X