This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Creative Labs modem modems 56 Kbit/s

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Creative Labs
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
modem
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
7000579702001/20PCK
Hạng mục Modems
Icecat Product ID :
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by   Creative Labs: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 8644
Thống kê này được dựa trên 97136 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94642 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Apr 2019 03:52:41
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Creative Labs modem modems 56 Kbit/s:
This short summary of the Creative Labs modem modems 56 Kbit/s data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Creative Labs modem, 56 Kbit/s, Internal, Ethernet, Windows 9x/NT 4.0

Long summary description Creative Labs modem modems 56 Kbit/s:
This is an auto-generated long summary of Creative Labs modem modems 56 Kbit/s based on the first three specs of the first five spec groups.

Creative Labs modem. Tốc độ bộ điều giải (modem): 56 Kbit/s, Kiểu/Loại: Internal. Giao thức liên kết dữ liệu: Ethernet. Các hệ thống vận hành tương thích: Windows 9x/NT 4.0