Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Corel
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
PSPPXISWEPC
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byCorel: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 5037
Thống kê này được dựa trên 93539 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 91439 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Th04 2019 06:44:20
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32:
This short summary of the Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32 data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32, 1 giấy phép, Vỏ hộp, PC, 500 MB, 256 MB, 500 MHz

Long summary description Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32:
This is an auto-generated long summary of Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32 based on the first three specs of the first five spec groups.

Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32. Số lượng giấy phép: 1 giấy phép, Loại phần mềm: Vỏ hộp. Nền: PC, Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 500 MB, Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu: 256 MB. Các loại phương tiện được hỗ trợ: CD

Giấy phép
Loại phần mềm
The category of software.
Vỏ hộp
Số lượng giấy phép *
The number of software licenses, which are contracts which allow a business or individual to use a piece of software.
1 giấy phép
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Nền
Mô tả nền kỹ thuật bao gồm bộ xử lý, bộ vi mạch, phần mềm nền và khả năng liên kết mạng hữu tuyến
PC
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu
The minimum hard disk space required to store or run a computer program or operating system.
500 MB
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu
The lowest RAM (memory) required to run a computer program or operating system.
256 MB
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Bộ xử lý tối thiểu
The lowest speed that the computer processor can run at, or the minimum amount of processing capacity that can be used, for the computer and particular program(s) to function.
500 MHz
Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống
SVGA(1024 x 768), Microsoft Internet Explorer 6.0, CD-ROM.
Khả năng tương thích Mac
Product can be used with Apple Mac software and/or hardware.
No
Các hệ thống vận hành tương thích
Danh mục các hệ thống vận hành màn hình nền được thử nghiệm tương thích với sản phẩm này, bao gồm tên được đặt và phiên bản
Windows Vista, Windows XP (SP2), Windows 2000 (SP4).
Các đặc điểm khác
Các loại phương tiện được hỗ trợ
The types of media which can be used with this product.
CD
Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32, Education Corel Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32, Education
(show image)
PSPPXISWEPCA Paint Shop Pro Photo XI, SW, CD, Win32, Education 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)