Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Corel
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
LCCDGSX3SWFIPCUGE
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byCorel: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 4874
Thống kê này được dựa trên 93539 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 91439 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Apr 2019 06:44:22
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users:
This short summary of the Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users

Long summary description Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users:
This is an auto-generated long summary of Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users based on the first three specs of the first five spec groups.

Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 121 - 250 users

Giấy phép
Bắt buộc mua cấp độ giấy phép
121 - 250 giấy phép
Tính năng
Nền
Mô tả nền kỹ thuật bao gồm bộ xử lý, bộ vi mạch, phần mềm nền và khả năng liên kết mạng hữu tuyến
PC
Các loại phương tiện được hỗ trợ
The types of media which can be used with this product.
CD
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Bộ xử lý tối thiểu
The lowest speed that the computer processor can run at, or the minimum amount of processing capacity that can be used, for the computer and particular program(s) to function.
Pentium III, 600 MHz
Các hệ thống vận hành tương thích
Danh mục các hệ thống vận hành màn hình nền được thử nghiệm tương thích với sản phẩm này, bao gồm tên được đặt và phiên bản
Windows 2000, Windows XP Tablet PC, Windows XP, Windows Vista.
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu
The minimum hard disk space required to store or run a computer program or operating system.
200 MB
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu
The lowest RAM (memory) required to run a computer program or operating system.
256 MB
Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống
SVGA(1024 x 768), CD-ROM.
Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 26 - 60 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 26 - 60 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCC CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 26 - 60 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 251 - 350 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 251 - 350 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCUGF CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 251 - 350 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 11 - 25 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 11 - 25 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCUGB CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 11 - 25 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 1 - 10 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 1 - 10 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCA CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 1 - 10 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 61 - 120 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 61 - 120 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCUGD CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, Upgrade, 61 - 120 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 251 - 350 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 251 - 350 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCF CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 251 - 350 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 121 - 250 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 121 - 250 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCE CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 121 - 250 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 11 - 25 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 11 - 25 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCB CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 11 - 25 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 61 - 120 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 61 - 120 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCD CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 61 - 120 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 351 - 500 users Corel CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 351 - 500 users
(show image)
LCCDGSX3SWFIPCG CorelDRAW Graphics Suite X3, CTL, 351 - 500 users 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)