Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Corel
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
PaintShop Pro v8 US CD NT9x
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
5037152002502
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byCorel: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 6113
Thống kê này được dựa trên 92305 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 90233 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Th04 2019 04:10:03
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x:
This short summary of the Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x, PC, 400 MB, Pentium, NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows Me [Millennium Edition], Windows XP

Long summary description Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x:
This is an auto-generated long summary of Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x based on the first three specs of the first five spec groups.

Corel PaintShop Pro v8 US CD NT9x. Nền: PC, Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 400 MB, Bộ xử lý tối thiểu: Pentium

Các yêu cầu dành cho hệ thống
Nền
Mô tả nền kỹ thuật bao gồm bộ xử lý, bộ vi mạch, phần mềm nền và khả năng liên kết mạng hữu tuyến
PC
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu
The minimum hard disk space required to store or run a computer program or operating system.
400 MB
Bộ xử lý tối thiểu
The lowest speed that the computer processor can run at
Pentium
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Khả năng tương thích Mac
Product can be used with Apple Mac software and/or hardware.
No
Các hệ thống vận hành tương thích
Danh mục các hệ thống vận hành màn hình nền được thử nghiệm tương thích với sản phẩm này, bao gồm tên được đặt và phiên bản
NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows Me [Millennium Edition], Windows XP
Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Corel Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 5u Corel Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 5u
(show image)
8715249000705 Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 5u 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 10u Corel Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 10u
(show image)
8715249000712 Ed PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 10u 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel K 9xPaintShop Pro 8.x+1free US CD NT9x Corel K 9xPaintShop Pro 8.x+1free US CD NT9x
(show image)
5037152002502KIT K 9xPaintShop Pro 8.x+1free US CD NT9x 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x Corel PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x
(show image)
8715249001054 PaintShop Pro v8.x FR CD NT9x 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 5u Corel PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 5u
(show image)
8715249000569 PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 5u 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 10user Corel PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 10user
(show image)
8715249000552 PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 10user 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 5u Corel PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 5u
(show image)
8715249000545 PaintShop Pro v8.x NL CD NT9x 5u 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 10u Corel PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 10u
(show image)
8715249000576 PaintShop Pro v8.x US CD NT9x 10u 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Corel PaintShop Pro v8 NL CD NT9x Corel PaintShop Pro v8 NL CD NT9x
(show image)
8715249000484 PaintShop Pro v8 NL CD NT9x 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Customer service details
Array
X