Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508)

Add to compare
You can only compare products that are fully described in the Icecat standard format, and belong to the same category.
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Canon
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508)
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
0049T583
Hạng mục
Mang máy ảnh của bạn đi bất cứ nơi đâu một cách an toàn, với một trong những bao đựng máy ảnh thuận tiện này.
Túi và balô đựng máy ảnh
Data-sheet quality: only logistic data imported
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byCanon: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 1193
Thống kê này được dựa trên 91317 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 89246 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 17 Th12 2010 15:10:07
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508):
This short summary of the Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508) data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508)

Long summary description Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508):
This is an auto-generated long summary of Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508) based on the first three specs of the first five spec groups.

Canon PVK-101 (promotional kit MV700 Serie CASE+PIN8+BP508)

X