Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Borland C++ Builder 6.0 Personal

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Borland
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
C++ Builder 6.0 Personal
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
CPE1360FRFS180
Hạng mục
Phần mềm phát triển hoặc một công cụ lập trình là một chương trình hoặc một ứng dụng mà chuyên viên thiết kế phần mềm sử dụng để sáng tạo, hiệu chỉnh lỗi hoặc duy trì các chương trình và ứng dụng khác.
Phần mềm phát triển
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byBorland: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 4338
Thống kê này được dựa trên 96333 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94159 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Apr 2019 03:53:15
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Borland C++ Builder 6.0 Personal:
This short summary of the Borland C++ Builder 6.0 Personal data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Borland C++ Builder 6.0 Personal, CD-ROM, 650 MB, 128 MB, Intel Pentium II/ 400 MHz or compatible, PC, Microsoft Windows 98, 2000 (SP2), and XP

Long summary description Borland C++ Builder 6.0 Personal:
This is an auto-generated long summary of Borland C++ Builder 6.0 Personal based on the first three specs of the first five spec groups.

Borland C++ Builder 6.0 Personal. Các loại phương tiện được hỗ trợ: CD-ROM. Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 650 MB, Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu: 128 MB, Bộ xử lý tối thiểu: Intel Pentium II/ 400 MHz or compatible

Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Borland

Borland C++ Builder 6.0 Personal
(show image)
CPC1360FRFS180 C++ Builder 6.0 Personal 0.00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)