Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Hà Lan

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Adobe
Họ sản phẩm:
The product family is a generic trademark of a brand to indicate a very wide range of products, that can encompass multiple categories. We include product family in the Icecat product title.
Acrobat Elements
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
54018010BS
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byAdobe: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 5265
Thống kê này được dựa trên 93413 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 91294 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 04 Th04 2019 06:44:28
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Hà Lan:
This short summary of the Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Hà Lan data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5, Tiếng Hà Lan, PC, CD, Intel© Pentium©, Microsoft Windows 2000 SP2, Windows XP Professional / Home / Windows XP Tablet PC, 80 MB

Long summary description Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Hà Lan:
This is an auto-generated long summary of Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Hà Lan based on the first three specs of the first five spec groups.

Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP-G 4.5. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan, Nền: PC, Các loại phương tiện được hỗ trợ: CD. Bộ xử lý tối thiểu: Intel© Pentium©, Các hệ thống vận hành tương thích: Microsoft Windows 2000 SP2, Windows XP Professional / Home / Windows XP Tablet PC, Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 80 MB

No information available on Các thông số kỹ thuật Login or signup for Full Icecat
to access all product specs
Here, we only show product specs of sponsoring brands that joined Open Icecat. As Full Icecat channel partner login to see all product data or request a Full Icecat subscription.
Nhãn hiệu Hình ảnh Mã sản phẩm Sản phẩm Kho hàng Giá thành từ
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (EN) Win32, CLP-C 4.5 Level 3 Tiếng Anh
(show image)
54018004AU Acrobat Elements 7 (EN) Win32, CLP-C 4.5 Level 3 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP Commercial 15000-24999 Tiếng Đức
(show image)
54018048TT Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP Commercial 15000-24999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP Commercial 1500-14999 Tiếng Đức
(show image)
54018048TS Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP Commercial 1500-14999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP-G 4.5 Tiếng Đức
(show image)
54018048BS Acrobat Elements 7 (DE) Win32 Upgrade, TLP-G 4.5 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP-G 4.5 Tiếng Đức
(show image)
54018008BS Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP-G 4.5 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP Commercial 15000-24999 Tiếng Đức
(show image)
54018008TT Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP Commercial 15000-24999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP Commercial 1500-14999 Tiếng Đức
(show image)
54018008TS Acrobat Elements 7 (DE) Win32, TLP Commercial 1500-14999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (NO) Win32 Upgrade, TLP Commercial 15000-24999
(show image)
54018053TT Acrobat Elements 7 (NO) Win32 Upgrade, TLP Commercial 15000-24999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32 Upgrade, TLP-G 4.5
(show image)
54018050BS Acrobat Elements 7 (SW) Win32 Upgrade, TLP-G 4.5 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)
Adobe

Adobe Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP Commercial 1500-14999
(show image)
54018010TS Acrobat Elements 7 (SW) Win32, TLP Commercial 1500-14999 0,00
(excl. VAT)
0 (incl. VAT)