X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
On offer biz.jpg (1)
Gắn kèm (các) loa
The device contains speaker(s) to produce sound.
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi
Device has an in-built TV tuner.
Màu sắc sản phẩm
The colour e.g. red, blue, green, black, white.
Màu đen (35)
Kích thước màn hình

19 " 31,5
Kích cỡ của màn hình cho sản phẩm này; biểu thị bằng insơ theo đường chéo
Độ sáng màn hình

200 cd/m² 400
Độ sáng là lượng ánh sáng phát ra từ màn hình. Tỷ lệ độ sáng được đo bằng đơn vị candella trên mét vuông; thường được gọi là nit'.
Thời gian đáp ứng
Thời gian đáp ứng là sự khác biệt về thời gian giữa thời điểm một nguồn (ví dụ một cạc video) gửi tín hiệu và thiết bị đó (ví dụ một màn hình) nhận được hoặc hiển thị tín hiệu. (chữ viết tắt đã dùng: R/F = Lên và Xuống).
5 ms (35)
Độ phân giải màn hình
Độ phân giải của màn hình cho hệ thống
1920 x 1080 pixels (35)
Show all filters Hide filters
Relevance
Viewsonic

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 75034 channel partners already
Philips 244E1SB/05 24" Full HD LCD/TFT Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (244E1SB/05)

Philips 244E1SB/05, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung P2470HD 24" Full HD Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (LS24EMDKU)

Samsung P2470HD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Philips 241E1SB/05 24" Full HD LCD/TFT Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (241E1SB/05)

Philips 241E1SB/05, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung SyncMaster 2494SW 24" Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (LS24KIZKFV)

Samsung SyncMaster 2494SW, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung SyncMaster P2470HD 24" Full HD Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (LS24EMDKU/XE)

Samsung SyncMaster P2470HD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung Syncmaster 2494HM 24" Full HD Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (SM2494HM)

Samsung Syncmaster 2494HM, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

DELL S2409W 24" Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (S2409WB)

DELL S2409W, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung 2494LW 24" Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (LS24KILKBQ)

Samsung 2494LW, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung Syncmaster 2494HS 24" Full HD Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (SM2494HS)

Samsung Syncmaster 2494HS, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Benq

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 75034 channel partners already
Benq E2420HD 24" Full HD Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (9H.L1WLN.IBE)

Benq E2420HD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Samsung SyncMaster TC240 24" Màu đen Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (LF24MGSLBR)

Samsung SyncMaster TC240, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 5 ms, 300 cd/m², Màu đen

Loading ...
No match found