X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Relevance
Acer TravelMate B117-M-C0RK (NX.VCHET.001)

Acer TravelMate B117-M-C0RK, Enterprise,Small Business

Lenovo ThinkPad 22438UM máy tính xách tay (22438UM)

Lenovo ThinkPad 22438UM, Home office, Small Business

Lenovo ThinkPad T430s (N1RLCAT)

Lenovo ThinkPad T430s, Home office, Small Business

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2GHz i7-3667U 14" 1600 x 900pixels Màu đen Ultrabook (3444FEF)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 3, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1600 x 900 pixels, 8 GB, 256 GB

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2GHz i7-3667U 14" 1600 x 900pixels Màn hình cảm ứng 3G Màu đen Ultrabook (N3NASFR)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 3, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1600 x 900 pixels, 8 GB, 256 GB

Lenovo ThinkPad X230 2.6GHz i5-3320M 12.5" 1366 x 768pixels Màu đen Notebook (232035F)

Lenovo ThinkPad X230, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 3, 2,6 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1366 x 768 pixels, 4 GB, 320 GB

Lenovo ThinkPad X230 2.6GHz i5-3320M 12.5" 1366 x 768pixels Màu đen Notebook (23208UF)

Lenovo ThinkPad X230, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 3, 2,6 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1366 x 768 pixels, 4 GB, 128 GB

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 1.8GHz i5-3427U 14" 1600 x 900pixels 3G Màu đen Ultrabook (344453F)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 3, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1600 x 900 pixels, 4 GB, 128 GB

Lenovo ThinkPad X230 2.6GHz i5-3230M 12.5" 1366 x 768pixels Màu đen Notebook (2320KKF)

Lenovo ThinkPad X230, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 3, 2,6 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1366 x 768 pixels, 4 GB, 180 GB

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2GHz i7-3667U 14" 1600 x 900pixels Màu đen Ultrabook (3444CUF)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 3, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1600 x 900 pixels, 8 GB, 240 GB

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 1.7GHz i5-3317U 14" 1600 x 900pixels Màu đen Ultrabook (344455F)

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 3, 1,7 GHz, 35,6 cm (14"), 1600 x 900 pixels, 4 GB, 128 GB

Lenovo ThinkPad X230 2.9GHz i7-3520M 12.5" 1366 x 768pixels Màu đen Notebook (2320A9F)

Lenovo ThinkPad X230, Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 3, 2,9 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1366 x 768 pixels, 4 GB, 180 GB

Loading ...
No match found