X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
On offer biz.jpg (14)
Relevance
ASUS M M11BB 3.7GHz A4-6300 Màu đen Máy tính cá nhân (90PD0091-M02530)

ASUS M M11BB, 3,7 GHz, AMD A, A4-6300, Socket FM2, 1 MB, L2

ASUS M M51AD-IT016S 3.2GHz i5-4460 Máy tính để bàn Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00E1-M03180)

ASUS M M51AD-IT016S, 3,2 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460, 3,40 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 6 MB

ASUS M M51AD-IT017S 3.5GHz i3-4150 Máy tính để bàn Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00E1-M03190)

ASUS M M51AD-IT017S, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150, Socket H3 (LGA 1150), 3 MB, Smart Cache

ASUS M M32AD-ID008D 3.2GHz i5-4460 Mini Tower Màu đen, Bạc Máy tính cá nhân PC (M32AD-ID008D)

ASUS M M32AD-ID008D, 3,2 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460, 3,40 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 6 MB

ASUS M M32AD-BE015S 3.2GHz i5-4460 Máy tính để bàn Màu đen, Màu xám Máy tính cá nhân (90PD00U3-M05920)

ASUS M M32AD-BE015S, 3,2 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460, 3,40 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 6 MB

ASUS M M31AD-IT001S 3.4GHz i7-4770 Máy tính để bàn Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00J2-M00160)

ASUS M M31AD-IT001S, 3,4 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4770, 3,9 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 8 MB

ASUS M M51AD-IT015S 3.2GHz i7-4790S Máy tính để bàn Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00E1-M03080)

ASUS M M51AD-IT015S, 3,2 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4790S, 4 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 8 MB

ASUS M M31AD-IT011S 3.2GHz i5-4460 Midi Tower Nhôm, Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00J1-M01690)

ASUS M M31AD-IT011S, 3,2 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460, 3,40 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 6 MB

ASUS M M31AD-IT012S 3.6GHz i7-4790 Midi Tower Màu đen, Màu xám Máy tính cá nhân (90PD00J1-M01700)

ASUS M M31AD-IT012S, 3,6 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4790, 4 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 8 MB

ASUS M M11BB-IT020S 3.7GHz A4-6300 Màu đen Máy tính cá nhân (90PD0091-M02600)

ASUS M M11BB-IT020S, 3,7 GHz, AMD A, A4-6300, Socket FM2, 1 MB, L2

ASUS M M51AD-IT012S 3.6GHz i7-4790 Máy tính để bàn Màu đen Máy tính cá nhân (90PD00E1-M02660)

ASUS M M51AD-IT012S, 3,6 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4790, 4 GHz, Socket H3 (LGA 1150), 8 MB

Loading ...
No match found