X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Relevance
Acer Veriton Bundle M275 - DVD-ROM 2.7GHz E5400 Mini Tower Màu đen Máy tính cá nhân (PS.VALE3.011?GARANTIE)

Acer Veriton Bundle Veriton M275 - DVD-ROM, 2,7 GHz, Intel® Pentium®, E5400, LGA 775 (Socket T), 2 MB, L2

Acer Veriton M275 - DVD ROM + TFT V223WEbd 2.7GHz E5400 Mini Tower Màu đen Máy tính cá nhân (PS.VALE3.011?TFT)

Acer Veriton M275 - DVD ROM + TFT V223WEbd, 2,7 GHz, Intel® Pentium®, E5400, LGA 775 (Socket T), 2 MB, L2

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro 3.06GHz 524 thùng máy Máy tính cá nhân (PS.PF5C6.U08)

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775... Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775 (Socket T), 1 MB, L2, 533 MHz more

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro 3.06GHz 524 thùng máy Máy tính cá nhân (PS.PF5C6.U05)

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775... Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775 (Socket T), 1 MB, L2, 533 MHz more

Acer Veriton M275 - DVD ROM 2.7GHz E5400 Mini Tower Màu đen Máy tính cá nhân (PS.VALE3.011/KIT)

Acer Veriton Veriton M275 - DVD ROM, 2,7 GHz, Intel® Pentium®, E5400, LGA 775 (Socket T), 2 MB, L2

Acer MediaBay 8X DVD-ROM module TM620/610 Nội bộ ổ đĩa quang (91.41Q37.002)

Acer MediaBay 8X DVD-ROM module TM620/610, Acer Notebooks TM620/610, 120 ms

Acer Veriton 2800 - Intel Pentium D 805, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro 2.66GHz 805 SFF Máy tính cá nhân (PS.280E6.U09)

Acer Veriton Veriton 2800 - Intel Pentium D 805, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 2,66 GHz, Intel® Pentium® D, LGA... Acer Veriton Veriton 2800 - Intel Pentium D 805, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 2,66 GHz, Intel® Pentium® D, LGA 775 (Socket T), 2 MB, L2, 533 MHz more

Acer Veriton Set M275 - DVD ROM 2.7GHz E5400 Mini Tower Màu đen Máy tính cá nhân (PS.VALE3.011-SET)

Acer Veriton Set Veriton M275 - DVD ROM, 2,7 GHz, Intel® Pentium®, E5400, LGA 775 (Socket T), 2 MB, L2

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro 3.06GHz 524 thùng máy Máy tính cá nhân (PS.PF5C6.U06)

Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775... Acer Power AcerPower F5 - Intel Pentium 4 524, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 3,06 GHz, Intel Pentium 4, LGA 775 (Socket T), 1 MB, L2, 533 MHz more

Acer DVD-ROM FDD 8xDVD 24xCD f TM 250 360 ổ đĩa quang (91.45S37.002)

Acer DVD-ROM FDD 8xDVD 24xCD f TM 250 360, Acer Notebooks TM360/350, 24x, 120 ms, DVD & Floppy disks

Acer Power AcerPower M6 - AMD Sempron 3000+, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Linux 1.8GHz 3000+ thùng máy Máy tính cá nhân (PS.PM6E0.U02)

Acer Power AcerPower M6 - AMD Sempron 3000+, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Linux, 1,8 GHz, AMD Sempron, 3000+, 0,25 GB,... Acer Power AcerPower M6 - AMD Sempron 3000+, 256MB, 80GB, DVD-ROM, Linux, 1,8 GHz, AMD Sempron, 3000+, 0,25 GB, DDR-SDRAM, 4 GB more

Acer Veriton 2800 - Intel Pentium 4 530, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro 1.73GHz 530 SFF Máy tính cá nhân (PS.280E6.U05)

Acer Veriton Veriton 2800 - Intel Pentium 4 530, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 1,73 GHz, Intel Pentium 4, 1 MB,... Acer Veriton Veriton 2800 - Intel Pentium 4 530, 512MB, 80GB, DVD-ROM, Win XP Pro, 1,73 GHz, Intel Pentium 4, 1 MB, L2, 533 MHz, 65 nm more

Loading ...
No match found