Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc

X
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Microsoft
Tên mẫu :
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
810-00965
Hạng mục
Nhiều ứng dụng dùng các cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp để lưu trữ thông tin. Phần mềm trong mục này được thiết kế để xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu này nhanh gọn và dễ dàng.
phần mềm cơ sở dữ liệu
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by Microsoft: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Ngày phát hành : 27 Th06 2005
The date Icecat noticed for the first time that this product was included in the price list of a channel partner
Xem sản phẩm : 9657
Thống kê này được dựa trên 69379 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ 27-06-05 Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 67602 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày : 29 Th03 2017 11:06:55
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm >>>
Short summary description Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc:
This short summary of the Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.
Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc, 1 processor, Toàn phần, 64 MB, Computer/Processor: Intel or compatible. Pentium 166 MHz or higher, Pentium PRO, Pentium III, or the, Computer/Processor: Intel or compatible. Pentium 166 MHz or higher, Pentium PRO, Pentium III, or the, Tiếng Pháp
Long summary description Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc :

Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc. Số lượng giấy phép: 1 processor, Loại giấy phép: Toàn phần. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu: 64 MB, Bộ xử lý tối thiểu: Computer/Processor: Intel or compatible. Pentium 166 MHz or higher, Pentium PRO, Pentium III, or the, Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống: Computer/Processor: Intel or compatible. Pentium 166 MHz or higher, Pentium PRO, Pentium III, or the. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Pháp

This is an auto-generated long summary of Microsoft MS SQL Svr EE 2000 FR CD W2 1Proc based on the first three specs of the first five spec groups.

Thanks for ordering a data-sheet fix by Icecat.

Your data-sheet will be described/fixed in couple of days.

No information available on Các thông số kỹ thuật Login or signup for Full Icecat to access all product specs
Here, we only show product specs of sponsoring brands that joined Open Icecat. As Full Icecat channel partner login to see all product data or request a Full Icecat subscription.