X

Icecat the open catalog

Add to compare
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
IBM
Tên mẫu :
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
11L3351
Hạng mục :
Computer program(s) used to manage a computer network.
phần mềm quản lý hệ thống mạng
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by IBM: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Ngày phát hành : 06 Th01 2005
The date Icecat noticed for the first time that this product was included in the price list of a channel partner
Chỉnh sửa thông tin vào ngày : 08 Th02 2017 16:04:31
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Xem sản phẩm : 11859
Thống kê này được dựa trên 66527 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ 06-01-05 Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 64791 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Short summary description IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit:
This short summary of the IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.
IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit, AIX, Tiếng Anh
Long summary description IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit:
This is an auto-generated long summary of IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit based on the first three specs of the first five spec groups.
IBM MQSeries link for R/3 v1.2 for AIX Document Kit. Các hệ thống vận hành tương thích: AIX. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Anh
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.
Ngôn ngữ
Phiên bản ngôn ngữ
The version of the language used in software etc. for example English (ENG).
Tiếng Anh
Chi tiết kỹ thuật
Loại phần mềm*
The category of software.
Mở rộng
Chi tiết kỹ thuật
Nền
Mô tả nền kỹ thuật bao gồm bộ xử lý, bộ vi mạch, phần mềm nền và khả năng liên kết mạng hữu tuyến
Máy tính cá nhân
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Các hệ thống vận hành tương thích
Danh mục các hệ thống vận hành màn hình nền được thử nghiệm tương thích với sản phẩm này, bao gồm tên được đặt và phiên bản
AIX