X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
On offer biz.jpg (8)
Đầu đọc thẻ được tích hợp
The device includes a card reader e.g. a card reader in the disk bay of a computer or thin client to permit log-on using smart/pin cards.
Dung lượng lưu trữ bên trong

0,5 GB 2000
The amount e.g of data which can be stored inside the device.
Phương tiện lưu trữ
Used for the storage of date e.g. HDD (hard disk drive), SSD (solid-state drive).
Wi-Fi
Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio waves.
Bluetooth
Bluetooth là một công nghệ radio năng lượng thấp được phát triển để thay thế các dây cáp và dây điện hiện đang được sử dụng để nối hoặc kết nối các thiết bị điện tử như máy tính cá nhân, máy in, và hàng loạt các thiết bị cầm tay trong đó có điện thoại di động. Vì nó sử dụng sự kết nối bằng sóng radio, một thiết bị có tính năng sử dụng được Bluetooth có một kết nối hằng định với bất cứ trình duyệt nào mà nó sử dụng. Điều này giúp giảm thiểu các sự cố cho người dùng ví dụ khi đăng nhập để kiểm tra thư điện tử hoặc cập nhật thông tin.
Kết nối mạng Ethernet / LAN
An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present, for a wired conection via a cable.
Màu sắc sản phẩm
The colour e.g. red, blue, green, black, white.
Show all filters Hide filters
Relevance
Microsoft

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Microsoft

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Hyperkin

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Hyperkin RetroN 3 Màu xám, Màu đỏ (M07168-LR)

Hyperkin RetroN 3, NES / SNES / Genesis, Màu xám, Màu đỏ

Hyperkin

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Hyperkin RetroN 5 (M01688-BK)

Hyperkin RetroN 5, Dạng đa năng

Sony PS4 500GB Slim Glacier White 500GB Wi-Fi Màu trắng (711719894063)

Sony PS4 500GB Slim Glacier White, PlayStation 4, 8192 MB, AMD Jaguar, AMD Radeon, HDD, 500 GB

Sony PS4 500GB Slim 500GB Wi-Fi Màu đen (711719866169)

Sony PS4 500GB Slim, PlayStation 4, 8192 MB, AMD Jaguar, AMD Radeon, HDD, 500 GB

Microsoft

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Microsoft Xbox One S 500GB + Forza Horizon 3 + GTA V 500GB Wi-Fi Màu trắng (2750080698663)

Microsoft Xbox One S 500GB + Forza Horizon 3 + GTA V, Xbox One S, 8192 MB, DDR3, AMD Jaguar, AMD Radeon, HDD

Sony PlayStation 4 Pro 1TB FIFA 18 Ronaldo Edition 1000GB Wi-Fi Màu đen (2750080936215)

Sony PlayStation 4 Pro 1TB FIFA 18 Ronaldo Edition, PlayStation 4 Pro, 8192 MB, GDDR5, AMD Jaguar, AMD Radeon, HDD

Hyperkin

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 73483 channel partners already
Hyperkin M07168-BB Màu xanh lơ, Màu xám đồ điều khiển game (M07168-BB)

Hyperkin M07168-BB, NES / SNES / Genesis, Màu xanh lơ, Màu xám

Loading ...
No match found