X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Reasons to buy
On offer biz.jpg (83)
Độ nghiêng màn hình
The display can be moved through a vertical plane to point either up or down, so it can be seen from different angles.
Kiểu bộ nhớ đa phương tiện
Type of storage medium, like flash, hard disk drive, etc.
Các chữ số

1 12096
Amount of numerals from 0 to 9, which device can display.
Màu sắc sản phẩm
The colour e.g. red, blue, green, black, white.
Hệ số hình dạng
Mô tả các đặc tính; và/hoặc kích cỡ của sản phẩm; bao gồm loại.
Kiểu/Loại
Characteristics of the device.
Relevance
Texas Instruments TI-30X IIS Túi Máy tính khoa học Màu đen (TI30XIIS)

Texas Instruments TI-30X IIS, Túi, Máy tính khoa học, Màu đen, Nhựa, 2 dòng, Pin/Mặt trời

Texas Instruments TI-30XB MultiView Túi Máy tính khoa học Màu xám, Màu trắng (5803004)

Texas Instruments TI-30XB MultiView, Túi, Máy tính khoa học, Màu xám, Màu trắng, Nhựa, Pi, Hệ thập phân, Fraction,... Texas Instruments TI-30XB MultiView, Túi, Máy tính khoa học, Màu xám, Màu trắng, Nhựa, Pi, Hệ thập phân, Fraction, Phần trăm more

Texas Instruments TI-84 Plus Máy tính để bàn Máy tính lập đồ thị Màu đen (G84PL)

Texas Instruments TI-84 Plus, Máy tính để bàn, Máy tính lập đồ thị, Màu đen, Nút bấm, 8 dòng, 64 x 96 pixels

Loading ...
No match found