X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Tốc độ ghi CD

12 x 48
Nội bộ
Thiết bị được tích hợp, hoặc cần được tích hợp (Có/Không). Không, tức là thiết bị được nối ra ngoài bằng vô tuyến hoặc hữu tuyến.
Tốc độ đọc CD

24 x 48
Relevance
Freecom Portable II Combo DVD rom CD R ổ đĩa quang (20190)

Freecom Portable II Combo DVD rom CD R, 2 MB, 48x, 24x, 48x, 5 - 80 phần trăm, 5 - 50 °C

Freecom PORTABLE II COMBO ổ đĩa quang (19054)

Freecom PORTABLE II COMBO, 2 MB, 16x, 10x, 40x, 115 ms, 95 ms

Freecom CS DVD+RW 2.4x8xDVD 12xW10xRW32xR int MM Nội bộ ổ đĩa quang (19223?MM)

Freecom CS DVD+RW 2.4x8xDVD 12xW10xRW32xR int MM, IDE/ATA, 2 MB, 12x, 10x, 32x, 10 - 90 phần trăm

Freecom PORTABLE II DVD 16X48 ổ đĩa quang (15052)

Freecom PORTABLE II DVD 16X48, 0,125 MB, 48x, 1,6 kg, 254 x 181 x 53 mm

Freecom K Combo 12xDVD 16x10x40 grey+Cable USB ổ đĩa quang (19054+15932)

Freecom K Combo 12xDVD 16x10x40 grey+Cable USB, 2 MB, 16x, 10x, 40x, 5 - 80 phần trăm, 5 - 50 °C

Freecom Traveller II DVD 8x24 grey PCMCIA ổ đĩa quang (15156)

Freecom Traveller II DVD 8x24 grey PCMCIA, 0,125 MB, 24x, 100 ms, All DVD-ROMs, DVD-Video, DVD-R, CD-DA, CD-ROM,... Freecom Traveller II DVD 8x24 grey PCMCIA, 0,125 MB, 24x, 100 ms, All DVD-ROMs, DVD-Video, DVD-R, CD-DA, CD-ROM, CD-RW, MP3 CDs, CD-Extra, 145 x 145 x 17 mm, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 Second E more

Freecom DVD+ -RW 8x4x12 40x24x40 int Nội bộ ổ đĩa quang (21987)

Freecom DVD+ -RW 8x4x12 40x24x40 int, Tray disc loader, 32x, 16x, 40x, 140 ms, 10 - 90 phần trăm

Freecom DVD-ROM 24xCD 8xDVD USB2.0 ext Trav II+ ổ đĩa quang (20029)

Freecom DVD-ROM 24xCD 8xDVD USB2.0 ext Trav II+, 24x, 100 ms, 5 - 95 phần trăm, 5 - 50 °C, 600 g, CD Extra, CD-DA... Freecom DVD-ROM 24xCD 8xDVD USB2.0 ext Trav II+, 24x, 100 ms, 5 - 95 phần trăm, 5 - 50 °C, 600 g, CD Extra, CD-DA (audio), CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R more

Freecom FS-10 DVD+RW ổ đĩa quang (19067)

Freecom FS-10 DVD+RW, USB 2.0, 12x, 10x, 32x, 5 - 80 phần trăm, 5 - 50 °C

Freecom Portable II DVD+RW USB-2 ổ đĩa quang (17196)

Freecom Portable II DVD+RW USB-2, 2 MB, 12x, 10x, 32x, 10 - 90 phần trăm, 5 - 40 °C

Loading ...
No match found